Piano Ostinatos

Piano Ostinatos

SAS038 | 7 titres | Sortie le 1 Fevrier 2024

Explore human drama and arthouse themes with melancholic yet hopeful tones. Perfect for documentaries and dramas offering a poignant journey through introspection.

Composé par Claude Salmieri

Label SAS PHANTOM

SAS038-1
0
1:56
SAS038-2
0
1:46
SAS038-3
0
2:11
SAS038-4
0
1:00
SAS038-5
0
1:16
SAS038-6
0
2:08
SAS038-7
0
1:36